Om foreningen / Referater fra generalforsamlinger m.m.

Referater fra generalforsamlinger m.m.

Referat fra Foersum Borgerforenings Generalforsamling
Søndag den 24. marts 2024.
Sted: Madpakkehuset

 

Velkomst ved Bjarne Christensen

Valg af dirigent og referent:
Dirigent: Bent Nielsen
Referent: Hanne Kjær
Stemmetæller: Kirsten & Peter

 

Formandens beretning og godkendelse - Godkendt
Affalds ordning i Foersum, Sct. Hans uden bål, Sognefest hos Dina & Frank, God fest, skurvogn blev repareret, Harald lagde værksted til, juletræstænding i byen, julefrokost hos Birthe & Mogens.
 
Regnskabsaflæggelse og godkendelse - Godkendt
 
Behandling af indkomne forslag – ingen indkomne forslag

Valg til bestyrelsen:
På valg er
Bent Clausager - genvalgt
Jesper Møller - genvalgt
Hanne Kjær - genvalgt
Suppleant: - Birthe Madsen – genvalgt

Valg af revisor
På valg er
Gitte Didriksen – genvalgt for en 2-årig periode

Eventuelt:
Forslag til gratis mad til sognefesten 2024 – da vi har mange penge i kassen.
Nye stole + hynder vil blive bestilt, de nye stole er sorte, og HUSK de KUN må bruges hvor der fast underlag, de gamle grå stole må man tage med ud på grus/græsplæne.
Bettina vil søge om flere penge hos forskellige fonder.
Whisky aften
Udflugt
Evt. give et tilskud til lån af telt til arrangementer i borgerforeningen, så flere har mulighed for at holde det.
Hjertestarter? Eller evt. førstehjælpskursus.

 

Referat fra Foersum Borgerforenings generalforsamling d. 26. marts 2023

Velkomst ved Bjarne Christensen

Valg til dirigent : Bent Nielsen
Valg til referent: Bettina B. Møller
Stemmetæller: Leif

Formandens beretning: Godkendt
Regnskabsaflæggelse: Godkendt
Indkomne forslag: ingen forslag modtaget

Valg til bestyrelsen:
På valg er:
Bjarne Christensen – genvalgt
Kirsten Primdahl – genvalgt
Suppleant – Birthe Madsen
Valg af revisor: Jens Peder Pedersen – genvalgt for en 2-årig periode.

Eventuelt:
Rep. af vogn.
 

Referat fra generalforsamling d. 27. marts 2022

Velkomst ved Bjarne Christensen
 
Valg af dirigent og referent:
Dirigent: Bent Nielsen
Referent: Jesper Møller
Stemmetællere
 
Formandens beretning og godkendelse - Godkendt
Regnskabsaflæggelse og godkendelse - Godkendt
Behandling af indkomne forslag - ingen
 
Valg til bestyrelse:
På valg er 
Jesper Møller - modtog genvalg
Bent Clausager - modtag genvalg
Hanne Kjær - modtog genvalg
Suppleant: Birthe Madsen
 
Valg af revisor:
På valg er 
Gitte Dideriksen - mogtog genvalg
 
Eventuelt
Forslag til at give børn chokoladejulekalender ved juletræstænding.
 

Referat fra generalforsamling d. 28. marts 2021

Velkomst ved Bjarne Christensen
Formandens beretning: Godkendt
Regnskabsaflæggelse: Godkendt
Indkomne forslag: ingen forslag modtaget
 
Valg til dirigent: Bent Nielsen
Valg til referent: Jesper Møller
Stemmetæller: Anita – Leif
 
Valg til bestyrelsen:
Bjarne Christensen – genvalgt

Kirsten Primdahl – genvalgt
Suppleant – Birthe Madsen
Valg af revisor: Jens Peder Pedersen – genvalgt for en 2-årig periode.
 
Eventuelt:
Sæt x i kalenderen 4 sep. 2021 sognefest – info kommer senere.
Mødes i madpakkehuset til kaffe og kage til hygge m.m. (en gang imellem)
Måske se pinsesolen danse?
Svampetur?
Opdatering af hjemmesiden.
Rep. af vogn til stole og borde
Pilgrimstur fra Egvad kirke.
 

Referat fra generalforsamlingen d. 15. februar 2020

Velkomst ved Bjarne Christensen

Valg til dirigent: Bent Nielsen
Valg til referent: Hanne Kjær
Stemmetæller: Peter Larsen, Dorthe Damgård

Formandens beretning: Godkendt.
Regnskabsaflæggelse: Godkendt.
Indkomne forslag: Ingen forslag modtaget.

Valg til bestyrelsen:
På valg er:
Jesper Møller – genvalgt
Bent Clausager – genvalgt.
Hanne Kjær – genvalgt.
Suppleant – Birthe Madsen
Valg af revisor: Gitte Didriksen – genvalgt for en 2 årig periode.

Eventuelt:
Forslag til en flagstangs – juletræskæde i byen til jul.
Hjertestarter – hjerterløber.
Opfyldning af kasser til udlejnings kopper + lyskæde til æresporte.
Arbejdsdag engang til forår/sommer : skurvogn + lægge duge op.

 

Referat fra Foersum Borgerforenings generalforsamling d. 3. marts 2019

Velkomst ved formand Jesper Møller

Valg af dirigent og referent
Dirigent: Bent
Referent: Hanne
Stemmetællere: Bettina & Peter

Formandens beretning og godkendelse:
Godkendt

Regnskabsaflæggelse og godkendelse:
Godkendt

Behandling af indkomne forslag:
Ingen forslag modtaget

Valg til bestyrelse
På valg var:
Bjarne – modtog genvalg
Kirsten- modtog genvalg
Valgt: Bjarne, Kirsten for en 2-årig periode.
 
Suppleant: Birthe 
 
Valg af revisor
På valg: Jens Peder Pedersen – genvalgt for en 2-årig periode.

Eventuelt
Der blev spurgt hvad vi skal bruge pengene til:
Forslag- indtil videre samler vi sammen til nye stole.

Husk: Når man låner ting fra borgerforeningen, skal det rengøres grundigt. Især kaffemaskinen skal ligge og tørre et par dage, ellers bliver den ikke ordentlig tør.

 

 

 

Referat fra Foersum Borgerforenings Generalforsamling d. 18. februar 2018

Velkomst ved Bjarne Christensen
 
Valg af dirigent og referent
Dirigent: Bent
Referent: Hanne
Stemmetællere: Klaus og Peter
 
Formandens beretning og godkendelse
Godkendt
 
Regnskabsaflæggelse og godkendelse
Godkendt
 
Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag modtaget
 
Valg til bestyrelse
På valg er:
Jesper - modtager genvalg
Bent C. - modtager genvalg
Hannes - modtager genvalg
Valgt: Jesper, Bent C. og Hanne
Suppleant: Birthe
 
Valg af revisor
På valg: Gitte Didriksen - genvalgt for en 2årig periode
 
Eventuelt
Tur til Vestjysk Biogas- Bent C. finder en dato
Evt. køb af telt - bestyrelsen ser næmere op det
Borgerforeningen har 10 års jubilæum
Evt. chokoladekalender til børnene til juletræstænding
Husk: Når man låner ting fra Borgerforeningen SKAL det rengøres grundigt. TAK :) 
 

Referat fra Foersum Borgerforenings Generalforsamling d. 5. marts 2017

Velkomst
V. Formand – Jesper Møller Beermann
 
Valg af dirigent og referent
Dirigent: Bent
Referent: Jette
Stemmetællere: Bettina og Anita
 
Formandens beretning og godkendelse
Godkendt

 

Regnskabsaflæggelse og godkendelse
Godkendt

 

Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag modtaget

 

Valg til bestyrelse
På valg er:
Bjarne – modtager genvalg
Jette – modtager ikke genvalg
Suppleant.
Valgt: Bjarne Christensen og Kirsten Primdal
Suppleant: Birthe Madsen
Valg af revisor
På valg: Jens Peder Pedersen – genvalgt for en 2 årig periode.

 


Eventuelt

 

• Sankt Hans 2017 holdes hos Anne Marie og Bent
• evt. vedtægtsændring hvis der ønskes en fastlagt kønsfordeling i bestyrelsen og hvis der ikke skal være to fra samme husstand i bestyrelsen. Bestyrelsen drøfter om man ønsker at fastlåse i for af vedtægtsændring.
• Hvis det er muligt så ikke juletræstænding samme dag som i Tarm.
• Madpakkehuset med i husstandsomdelt avis i Ringkøbing Skjern
• Møde om jordfordeling i forbindelse med etablering af stisystem på Lønborg Hede. Ønskes man at se indbydelsen kan Mette kontaktes.
• Mulighed for at søge Velux fonden om midler (5.000 til 10.000 kr.) Bestyrelsen beslutter hvad der evt. skal søges til.
• Indkøb af nye plastkasser til porcelæn – alt vel på porcelæn udlejnings fronten.
• Forsalg om at afholde Den store bage dyst f.eks. til Sankt Hans
• Forslag om fælles morgenmad/brunch eller eftermiddags kaffe ved madpakkehuset. F.eks. til pinse. Ikke nødvendigvis bestyrelsen der står for at arrangere det.
• Holdning til at Egvad Kirke bliver til en lejlighedskirke blev vendt. Evt. holdninger/forslag til Torben eller Anne Marie.

 

 

Referat fra generalforsamling 2016

Søndag d. 7. februar
Velkomst
Ved formand Mona Sigaard Hansen
 
Valg af dirigent og referent
Dirigent: Bent Nielsen
Referent: Jette Tang Blegvad
Stemmetællere: Bent Clausager og Bettina Beerman
 
Formandens beretning og godkendelse
Formandens beretning er godkendt.
 
Regnskabsaflæggelse og godkendelse
Godkendt.
 
Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag modtaget.
 
Valg til bestyrelse
På valg er:
Mona - modtager ikke genvalg
Mette - modtager ikke genvalg
Bent - modtager ikke genvalg
Valg til: Hanne Kjær, Bent Clausager og Jesper Møller
Grethe Goldenbeck er valgt som suppleant.
 
Valg af revisor
På valg: Gitte Dideriksen - blev valgt for en 2 årig periode
 
Eventuelt
Forslag til følgende nye indkøb:
Mobilt garderobestativ til udlån (skal stå i skurvogn)
Stor kaffemaskine
Hjertestarter
Forslag til arrangementer/besøg:
InnoVest Skjern
Lego
Bunkers i Dejbjerg (Peter undersøger om det er muligt)
Forslag om kombineret Facebook og hjemmeside. Bestyrelsen undersøger regler med hensyn til Facebook og billeder m.m.
Forslag om opråb til kommunen omkring cykelsti mellem Foersum og Tarm langs Egvadvej. Evt. et samarbejde med Sdr. Vium og Ølgod. Der nedsættes et udvalg, der ser på det.
 

Referat fra generalforsamling 2015

Søndag d. 15. februar
Velkomst
V. Formand – Mona Sigaard Hansen
 
Valg af dirigent og referent
Dirigent: Bent Nielsen
Referent: Jette Tang Blegvad
Stemmetællere: Bent Clausager og Anita Nielsen
 
Formandens beretning og godkendelse
Formandens beretning er godkendt.
 
Regnskabsaflæggelse og godkendelse
Godkendt.
 
Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
 
Valg til bestyrelse
På valg er:
Bjarne – modtager genvalg
Jette – modtager genvalg
Valg til: Bjarne og Jette
Jesper Møller er valgt som suppleant.
 
Valg af revisor
På valg: Jens Peder Pedersen - blev valgt for en 2 årig periode
 
Eventuelt
Hvem vil holde Sankt Hans - julefrokost i 2015?
 
Der er indkøbt porcelæn mv. Det skal ned til Gitte. Hendes tlf. nr. skal på hjemmesiden så man kan kontakte hende for lån. Der laves en udlåns liste med pris ved erstatning.
 
Fisketur: Meld tilbage til Klaus inden 14 dage om hvem der har interesse i det. Evt. en tur i august.
 
Havetraktortræk: Bent Clausager er tovholder og sætter en dato – der vil i år bliver tænkt i mulige andre aktiviteter - forslag bl.a. cykelringridning  
 
Tilflytter: Der er lavet en velkomst ”brev” til uddeling.
 
Syd energi kan være et muligt emne til virksomhedsbesøg - Bjarne undersøg.
 
Forslag om besøg ved Bjarne Vestergård, Tanderupkjær. Bestyrelsen arbejder videre med ideen og kontakter Jens Peder for yderligere info/afholdelse af arrangementet
 

Peter og Grete orienterede om deres projekt - mere ud i naturen, hvor de fra Hede selskabet har modtaget 20.000 kr. til projektet. Projektet går ud på at etablere borde/bænke til ca. 20 personer i deres skov på Lynggårdsvej.Der er nedsat en arbejdsgruppe, bestående af Peter, Grete, Mette, Harald og Lars, som går videre med planlægningen bl.a. udarbejdes et budget og der søges andre midler til formålet. Deadline for projektet er midt i september 2015.

 

Referat fra generalforsamling 2014

 
Søndag d. 2. marts 2014
Velkomst
V. formand – Mona Sigaard Hansen
 
Valg af dirigent og referent
Dirigent: Bent Nielsen
Referent: Jette Tang Blegvad
Stemmetællere: Bent Clausager og Jesper Møller
 
 
Formandens beretning og godkendelse
Formandens beretning er godkendt.
 
 
Regnskabsaflæggelse og godkendelse
Godkendt. 
 
 
Behandling af indkomne forslag
Forslag fra bestyrelsen: Hvis borgerforeningen skal indkøbe porcelæn skal der findes en person som vil være ansvarlig for opbevaring, tjek ved udleje.
 
Gitte Dideriksen påtog sig opgaven evt. i samarbejde med Anita Nielsen. Bestyrelsen undersøger og indkøber porcelæn.
 
 
Valg til bestyrelse
På valg er:
Mette – modtager genvalg
Mona – modtager genvalg
Bent – modtager genvalg
 
Valg til: Mette, Mona og Bent
Jesper Møller er valgt som suppleant.
 
Valg af revisor
På valg: Gitte Dideriksen blev valgt for en 2 årig periode
 
Eventuelt
David ”genvalgt” til administration af skurvogn.
Hvem vil holde Sankt Hans i 2014?
Fisketur: Klaus har undersøgt på en fisketur på Lillebælt. Meld tilbage inden 14 dage om hvem der har interesse i det.
Havetraktortræk: Bent Clausager er tovholder og sætter en dato – der vil igen i år bliver arrangeret bagagerumsmarked.
Tilflytter: evt. lave en velkomstfolder som kan gives til nye Foersumborgere, så de kan se hvad der sker i sognet.
Telt: afventer indkøb, måske et oplagt emne til at søge fond midler til.
Skurvogn: problemer med at der er mug på borde – de skal tørres af inden de afleveres. Undersøge om mulighed for SolarVenti mod fugt i vognen eller fugtposer.
Bestyrelsen indkøber flagstænger, gasgril og gasvarmer.

Syd Energi kan være et muligt emne til virksomhedsbesøg.

 

Referat fra generalforsamling 2013

d. 24. februar 2013
Generalforsamling blev for første gang afholdt i forbindelse med fastelavnsfesten.
 

Velkomst

V. Formand – Mogens Madsen

 

Valg af dirigent og referent

Dirigent: Bent Nielsen

Referent: Jette Tang Blegvad

Stemmetællere: Bent Clausager og Claus Krogsgaard

 

Formandens beretning og godkendelse

Det er så foreningens 5 leveår.

Året startede med inspektion af vores ny-anskaffelse den 10/3.

Lørdagen efter brugte vi ved Gitte og Harald, med at reparer og klargøre vognen.

Skurvognen med borde og stole har der været stor efterspørgsel på.

20/ 5 var vi på Skovlunde is mejeri.

Så har damerne start en strikkeklub.

I juni havde vi den årelige pedal og havetraktor træk, der blev holdt ved Jette og Flemming på grund af det dårlige vejr.

Sankt Hans blev holdt ved Birthe og Mogens.

Sognefesten var ved Per Bonde.

Vi havde som de andre år Juletræet stående ved Jens Peter.

I år har vi ikke lavet de store investeringer ud over skurvognen.

Tak for godt samarbejde i bestyrelsen.

 

Formandens beretning er godkendt.

 

Regnskabsaflæggelse og godkendelse

Godkendt.

 

Behandling af indkomne forslag

Ingen forslag

 

Valg til bestyrelse

På valg er:

Mogens – modtager ikke genvalg

Jette – modtager genvalg

Valg til:

Bjarne, Jette. Jesper er valgt som suppleant.

                                  

Valg af revisor

Gitte Dideriksen og Jens Peder Pedersen er genvalgt.

 

Eventuelt

Er vi nok obs. på nye medlemmer? Bent Clausager vil sammen med en fra bestyrelse besøge husstande i Foersum for at bibeholde medlemmer og få nye.

Dejligt med kalender i pdf format på hjemmeside til print.

Hjemmesiden opgraderes – ny hjemmeside med bedre muligheder for billeder mv

Udvalg til at søge midler til foreningen: Bettina, Mette og Mogens – bestyrelse kommer med konkrete ting vi ønsker midler til.

Ønske til indkøb i foreningen: service til udlån, hynder til stole, flagstænger til udlån, flere borde og stole

Forslag til kommende arrangementer:

Skal havetraktortræk bevares i samme form som nu?

Lav din egen sæbekassebil og sæbekassebil løb

Bagagerumsmarked

 

 

Referat fra generalforsamling 2012

 

D. 8. marts 2012
 
Velkomst
V. Formand - Arne Damgaard

 

Valg af dirigent og referent

Dirigent: Mogens Madsen                                                         

Referent: Majbritt Jespersen

Stemmetællere: Bent Clausager og Mona

 

Formandens beretning og godkendelse

Borgerforeningen har nu været til i 4 år.

Vi har nu 36 medlemmere.  Vi har nu 42 stole og 7 borde. Derudover har vil fået en vogn til at opbevare det. Havetraktortrækket blev i år afholdt v. Claus og

Byens piger tog igen i år til blomsterbinding i Ådum hos Helle Bom

Sct. Hans blev holdt v. Anette og Bjarne

Sognefesten blev holdt hos Gitte og Harald, hvor der blev afholdt bingo-bango hvor gaverne blev sponseret ag lokale virksomheder.

I Februar var vi på virksomhedsbesøg v. Ølgod fjernvarmeværk hvor Bent Clausager var vært.

Fastelavn blev igen i år afholdt v. Mona og Lars med en god opbakning.

Sidste år ved generalforsamlingen blev det drøftet, om vi skulle have et videokamera, for at man kan følge årets gang. Der er ikke blevet købt et, men Arne har optaget lidt fra næsten alle arrangementer det forløbne år. Dette vil blive lagt ind på hjemmesiden når denne bliver opgraderet.

Formandens beretning er gokendt.

 

Regnskabsaflæggelse og godkendelse

Godkendt.

 

Behandling af indkomne forslag

Ingen forslag

 

Valg til bestyrelse

På valg er:

Mette – modtager genvalg

Arne – modtager ikke genvalg

Majbritt – modtager ikke genvalg

Foreslået er:

Mette, Bent Nielsen og Mona er valgt. Anita er valgt som suppleant.

                                           

Valg af revisor

Gitte Dideriksen og Jens Peder Pedersen er genvalgt.

 

Borde og stole

Det er meningen, at medlemmerne kan låne borde og stole gratis. Det er planen, at der skal laves en ny hjemmeside, hvorpå der gerne skal være en kalender, hvor man kan se hvem der har booket møblerne hvornår.

Vognen til borde og stole skal klargøres. Harald har taget ansvaret for at lave den. Det bliver gjort hos Flemming. Det bliver en hyggelig dag, hvor vi tager grillen med og får ordnet vognen.

Lørdag kl. 10.00 d.10/3 er der synsdag v. Birthe og Mogens.

 

Eventuelt

Er vi obs. på nye medlemmer?

Kalender ud på papir.

Obs. På avis osv. Når der sker noget i byen.

Hjemmesiden opgraderes.

Nye aktiviteter: strikke klubben starter torsdag d. 15-3

Pilgrimsrejse 15-4

Forslag til kommende arrangementer: besøg på skovlund ismejeri, fodboldaften sammen? Kan man lave fastelavn og generalforsamling sammen?

 

 

 

Referat fra generalforsamling 2011

D. 8. marts 2011
 
 
Velkomst

V. Formand - Arne Damgaard

 
 

Valg af dirigent og referent

Dirigent: Mogens Madsen
Referent: Majbritt Jespersen
Stemmetællere: Bent Clausager og Bettina Beermann
 
Formandens beretning og godkendelse:

Vi har været på besøg på ESØ i maj måned, hvor der var rundvisning og en gennemgang af forretningens form og virke.

Der var havetraktortræk i Juni, hvor vi havde en rigtig god dag med god opbakning.

Sct. Hans blev holdt  hos Inge og Tommy, hvor der var bred enighed om, at det var et godt tiltag, at borgerforeningen sørgede for mad. Dette var ligeledes en rigtig god og hyggelig aften.

Der er blevet cyklet onsdag – for kvinderne og torsdag - for mændene, og der var sommerafslutning ved at køre til kvie sø og spise lidt.

Sognefesten blev holdt hos Mona og Lars, hvor der blev afholdt auktion over medbragte effekter, hvilket betegnedes som en stor succes.

I oktober gik borgerforeningen sammen med et par borgere i gang med en byfornyelse i centrum. Det lille bed på hjørnet af Østergårdevej og Egvadvej blev ryddet og beplantet og toppet med flis.

Der var juletræsdekorationsdag v. Dorthe og Arne og efterfølgende juletræstænding på marken v. Jens Peder afsluttedes Ulla og Lars.

I februar var vi på besøg hos Grene i Skjern, hvor der var rundvisning og højlagerets teknologi blev forklaret.

Formandens beretning blev godkendt.

Regnskabsaflæggelse og godkendelse

Der er lavet en 4-dobling af foreningens egenkapital. Se endvidere bilag.

Regnskabet er godkendt.

 

Behandling af forslag (stole udvalg)

Bestyrelsen fremlægger forslag om et borde- stoleudvalg, hvor vi vil bruge de kickstarts pulje på 4000,- kr., som vi har fået bevilliget. Der er afsat 8000,- kr. til indkøbet. Spørgsmålene om administration – erstatning osv. Afklares af udvalget, som består af: Harald Didriksen, David Mogensen og Lars Bjerg.

 

Valg til bestyrelsen

På valg er:

Mogens Madsen – modtager genvalg

Lars Kristensen – modtager ikke genvalg

Mogens Madsen og Jette Blegvad blev valgt ind i bestyrelsen.

Suppleanterne blev: Bettina Beermann og Bjarne Christensen.

Revisorerne Jens Peder Pedersen og Gitte Didriksen blev genvalgt. 

 

Foersum film anno 1992

Der blev vist en film fra 1992, der blev optaget af en lokal mand, der optog lidt af hvert, af det der foregik rundt om i sognet i dette år. Der var lidt af det hele – dog meget landbrug, men i 1992, var der også flere landbrug i sognet, end der er i dag. I den forbindelse fremkom et forslag om at borgerforeningen køber et videokamera, som vi så kan bruge i  2012, til at optage nogle forskellig ting, lejligheder, arrangementer osv. Med.

Eventuelt

Mogens foreslår at alle skal komme med forslag til anvendelse af VE-midler, hvorefter vi evt. nedsætter et udvalg til at gennemgå forslagene som indsendes til bestyrelsen.

 

 

Referat fra generalforsamling 2010

d. 16. marts 2010

 

Iflg. dagsorden:

 

1. Velkomst

             Arne bød velkommen. Der var 8 fremmødte ud over bestyrelsen
 

2. Valg af dirigent og referent

                      Dirigent: Mogens. Referent: Bettina
 

3. Formandens beretning og godkendelse

                      Arne fortalte, at medlemstallet er faldet fra 61 til 47 betalende medlemmer.

                      Arrangementer løber ca. rundt.

                      Hjemmesiden har haft ca. 1.800 besøg i 2009.

                      Der har været mange gode arrangementer: Sankt Hans hos Rie og Jørgen, have-, pedaltraktortræk hos familien Blegvad,
                      cykelaftener som sluttede af ved Kvie Sø, fisketur, sognefest, som blev holdt hos Hanne og Leif (Lis, Børge, Anneke og Marco var med til at arrangere),
                      juletræstænding, Skjern Bank håndbold og Fastelavn.
    Beretningen blev godkendt.
 

4. Regnskabsaflæggelse og godkendelse

                      Mette fortalte kort at resultatet i år ikke var prangende. Faldende medlemsindtægter samt udgifter til en juletræskæde har gjort, at overskuddet i 2009 kun var 241,46 kr.    
                      Foreningen har en egenkapital på 3.341 kr.
     Regnskabet blev godkendt.
 
5. Behandling af forslag.
                      Bestyrelsen foreslår at hæve kontingentet til 100 kr. pr. husstand
                      Det blev vedtaget at hæve kontingentet til 100 kr. pr. husstand i 2010.
 

6. Valg til bestyrelse

                      Mette, Arne og Majbritt vælges. Bettina udtræder.
 

7. Valg af revisorer

                      Jens Peder og Gitte blev genvalgt.
 

8. Info. Vedr. Greenland

                      Mogens fortalte om samarbejdet som startede som et idékatalog til møller mellem Sdr. Vium, Hemmet, Lønborg/Vostrup, Lyne og Foersum.

                      Der er to forskellige slags midler, der kan komme på tale, hvis det gennemføres.  

                      En årlig udbetaling til lokale foreninger på 100.000 kr. og VE-midler på 6 mio. kr. til lokalområdet.

                      VE-midlerne kan ikke bruges frit, men er sat under restriktioner fra regeringens side.                 
                      Der vil blive undersøgt, hvad disse midler kan/må bruges til.
                      Der er forslag om at lave Greenland om til en forening og bruge VE-midlerne til udvikling af vores område inden for f.eks. alternativ energi.
                      Dette vil på sigt kunne skaffe arbejdspladser og gøre den sydlige del af Ringkøbing/Skjern kommune synlig.
                      Dette er kun et forslag.
                      Køb af anparter blev også foreslået.
 

9. Eventuelt

                      Høstfestkassen blev afleveret til Mette. Dette var en ”gammel” cigarkasse indeholdende 2,25 kr. samt 3 gamle ti-ører

                      Hanne har en sognefestkasse, som indeholder ca. 7-800 kr.

                     
                      Jens Peder foreslog oprydning/rengøring af Foersum f.eks. op til konfirmationer: god idé,  men det må blive uden om
Foersum Borgerforening  | foersumborgerforening@gmail.com