Bestyrelsesmøder

Referat bestyrelsesmøde d. 09.02.2012

 
Deltagere: Arne, Mette, Mogens, Jette og Majbritt
 

Økonomisk overblik

Der er ikke overskud i 2011, men det er ok, når man tager indkøb af de mange borde og stole i betragtning.

 

 

Generalforsamling

Torsdag d.8. marts kl. 19.00 v. Mona og Lars? (Jette spørger)

På valg er: Arne, Mette og Majbritt. Arne og Majbritt modtager ikke genvalg.

Udlejningsdelen skal fremlægges til generalforsamlingen.

Arne sætter borde og stole op.

Mette sender ud, at man skal huske at sørge for, at oplyse, hvis man får ny mail.

Annoncen i ugeposten vælges fra til indkaldelse af generalforsamling. I stedet for sendes det kun ud på mail og på hjemmesiden.

 

Eventuelt

Værter v. sognefest 2012: Per Bonde, Berit og David og Jens Thøstesen.
 
Referat bestyrelsesmøde d. 13.10.2011
 
Deltagere: Arne, Mette, Mogens, Maibrit og Jette
 
Stole overblik

Der er indkøbt 30 helt nye stole til 8000,-. Hvis der er nogen af dem, der går i stykker, skal man betale 300,- pr. stol.

Man skal kunne låne stole og evt. borde, grill, pælebor og lyskæder gratis, når man er medlem af borgerforeningen.

Borde og stole skal evt. stå ved Mogens – evt. i en trailer, der er designet til formålet.

Det koster 10,- pr. stol for ikke medlemmer. Evt. 50,- pr. bord, hvis vi får nogen. Grillen koster 250,-. Lyskæderne koster 50,-.

Bestyrelsen synes, at vi skal købe borde og evt. flere stole. Mogens og/eller Arne spørger stoleudvalget om 7 borde og 12 stole mere. Arne prøver at finde flere midler til dette.

Mette styrer booking af de forskellige varer.

Vi kan evt. søge v. eks. Tuborgfonden, nordeafonden eller andre. MJ søger fonde og spørger Bettina om råd og vejledning.

 

Overblik over betaling af kontingent

Der er muligvis et par stykker, der mangler at betale. De skal betales senest i december!!!! Ellers ser det fornuftigt ud. Der er ca.15.000,- i kassen, og der er ingen løse ender.

 

Datoer for vinterarrangementer

Juletræstænding d.27.nov. kl.15.00 m. glögg og æbleskiver. 3 stk 15,-. Vi prøver om vi kan få et træ v. Peter på Lynggårdsvej til ”torvet”.

Juledekorationer evt. d. 19.nov. evt. holdes v. Mona??

Januar – evt. besøg på varmeværk

Fastelavn – februar evt. høvbingebold i minihal??

Marts – generalforsamling

Besøge en bissonfarm – Jette styrer.  

 

Evt.

Landdistriktsmøde. Der var ikke noget nyt.

Mette laver (muligvis) en ny hjemmeside.

Referat bestyrelsesmøde d. 26.4.2011

Deltagere: Arne, Mette, Mogens og Jette 
 
Konstituering:

Formand: Arne Damgaard

Næstformand: Mogens Madsen
Udvalgskoordinator: Jette Blegvad

Kasserer: Mette Nygård

Sekretær: Majbritt Jespersen

Web-ansvarlig: Mette Nygård
 

Jette varetager en ny post, som udvalgskoordinator, og har ansvaret for at holde styr på udvalgene til traktortræk, sognefest, Sankt Hans, borde/stole m.m.

Hun skal bl.a. sikre, at rester af øl/vand, pølser m.m. bliver ”genbrugt” ved næste arrangement.

Udvalgene refererer til Jette.

Majbrit ønsker at begrænse arbejdet, som sekretær, så hun fremover kun skriver referat fra generalforsamlinger. Mette vil fremover skrive korte referater fra bestyrelsesmøderne.

 

Kontingent for 2011:

Der sendes en mail rundt søndag d. 1. maj og igen d. 8. maj.

Vi mødes midt i maj for at aftale det videre forløb ang. kontingentbetalinger.

 

Sommerens arrangementer:

Før offentliggørelse af Sankt Hans skal vi lige sikre på stedet. Ansvarlig: Arne/Mogens.

Vi laver en ”Det sker i Foersum” igen, datoerne for traktortræk skal lige på plads først. Ansvarlig: Jette

 
Referat bestyrelsesmøde d. 19.4.2010
 
Deltagere: Arne, Mette, Mogens, Lars og Majbritt
 
Konstituering

Formand: Arne Damgaard

Næstformand: Mogens Madsen  ( ift. Greenland er det Lars, der er talsmand)

Kasserer: Mette Nygård

Sekretær: Majbritt Jespersen

IT- ansvarlig: Mette Nygård

 

Kontingentindbetalinger 2010

Der er kun 20, der har indbetalt! Det er for lidt, og det skal vi gøre noget ved!!

Østergårdevej 11 ønsker medlemskab, og de har dermed fået et gratis medlemskab i 2010.

Vi kører ud i 2 hold, for at minde folk om, at de skal betale kontingent. Dette gøres i første halvdel af maj.

Lars og Arne tager Egvadvej og Teglgårdsvej.

Mogens og Majbritt tager resten + de nye gratis medlemskaber.

 

Planlægning af arrangement hos ESØ

Der bliver afholdt et arrangement på ESØ for alle voksne – også dem der ikke er medlemmer. Der er ikke tilmelding. Mogens kontakter ESØ for yderligere info, og informerer Mette, som skriver indbydelsen, som lægges på hjemmesiden.

 

Eventuelt

Hanne er kommet med kassen fra sognefesten.
 

Sct. Hans er ændret fra stor fest til ”hyggeaften”, hvor borgerforeningen sørger for maden, og værten sørger for bål og snobrødsdej.

Mette køber øl og vand i tyskland. Vi regner med 30 vokse og 30 børn, og der  skal købes 10 ks. Øl og 15 ks. Vand. Der skal være tilmelding til dette af hensyn til maden.
 
Havetraktorudvalget skal snarest finde en dato. Udvalget består af: Britt og Bent Clausager, Jette og Flemming Blegvad og Anneke og Marco.
 

Mette er tovholder for vores årsplan. Den ser pt. sådan ud:

12. maj: Besøg hos ESØ

23. juni: skt. Hans – Egvadvej 11

Juli: Traktortræk

August: Sognefest

September: Fisketur ( i starten af måneden. )

Oktober: -

November: Juletræstænding

December: –

Januar: -

Februar: Fastelavn

Marts: Generalforsamling

Referat bestyrelsesmøde d. 19.4.2010

 
Deltagere: Arne, Mette, Mogens, Lars og Majbritt
 
Konstituering

Formand: Arne Damgaard

Næstformand: Mogens Madsen  ( ift. Greenland er det Lars, der er talsmand)

Kasserer: Mette Nygård

Sekretær: Majbritt Jespersen

IT- ansvarlig: Mette Nygård

 

Kontingentindbetalinger 2010

Der er kun 20, der har indbetalt! Det er for lidt, og det skal vi gøre noget ved!!

Østergårdevej 11 ønsker medlemskab, og de har dermed fået et gratis medlemskab i 2010.

Vi kører ud i 2 hold, for at minde folk om, at de skal betale kontingent. Dette gøres i første halvdel af maj.

Lars og Arne tager Egvadvej og Teglgårdsvej.

Mogens og Majbritt tager resten + de nye gratis medlemskaber.

 

Planlægning af arrangement hos ESØ

Der bliver afholdt et arrangement på ESØ for alle voksne – også dem der ikke er medlemmer. Der er ikke tilmelding. Mogens kontakter ESØ for yderligere info, og informerer Mette, som skriver indbydelsen, som lægges på hjemmesiden.

 

Eventuelt

Hanne er kommet med kassen fra sognefesten.
 

Sct. Hans er ændret fra stor fest til ”hyggeaften”, hvor borgerforeningen sørger for maden, og værten sørger for bål og snobrødsdej.

Mette køber øl og vand i tyskland. Vi regner med 30 vokse og 30 børn, og der  skal købes 10 ks. Øl og 15 ks. Vand. Der skal være tilmelding til dette af hensyn til maden.
 
Havetraktorudvalget skal snarest finde en dato. Udvalget består af: Britt og Bent Clausager, Jette og Flemming Blegvad og Anneke og Marco.
 

Mette er tovholder for vores årsplan. Den ser pt. sådan ud:

12. maj: Besøg hos ESØ

23. juni: skt. Hans – Egvadvej 11

Juli: Traktortræk

August: Sognefest

September: Fisketur ( i starten af måneden. )

Oktober: -

November: Juletræstænding

December: –

Januar: -

Februar: Fastelavn

Marts: Generalforsamling

Mødereferat fra møde hos Arne Damgaard d. 10.3.2010

Deltagere: Mette, Bettina, Arne, Mogens, Lars
  1. Gennemgå regnskab.

 Mette fremlagde regnskab som var knap så godt som sidste år. Grunden til dette er, at vores arrangementer enten går op eller giver underskud. F.eks fastelavn i 2010 gav et underskud på kr. 276.  (hvis vi havde taget 35/person i stedet for 30/person var det gået op)Post Danmark gav godt i 2008. Den var der ikke i 2009. Vi havde også en stor udgift til lys til juletræet i 2009 så der var gode forklaringer på regnskabet.

  1. Planlægge generalforsamling

Arne sørger for at få lavet en dagsorden som Mette kopierer + lægger på hjemmesiden. Mette kopierer også regnskabet. Mette sørger for at få regnskabet skrevet under inden general forsamling.Mette bager kager samt køber småkager.Vi tager hver 2 kander kaffe med – Lars laver også te.Lars laver stemmesedler

Arne sørger for velkomst til generalforsamling og Mogens bliver foreslået som dirigent og Bettina som referent. Mette sørger for regnskabsdelen og resten tager Arne.

Skal vi have kontingent stigning? (forslag kr. 100)

Skal vi overtage traktortræk arrangementet?

Skal vi indkøbe stole halv halv med starttilskud?

Skal vi selv lave nogle borde?

  1. Hvem er på valg

Bettina modtager ikke genvalg

Arne modtager genvalg

Mette modtager genvalg

 
  1. Planlægning af arrangement hos ESØ

Det bliver engang i April – mere snakkede vi vel ikke om dette?

 

  1. Evt.

Foreningen står med følgende mere eller mindre faste arrangementer:

Juletræs tænding

Sognefest

Sankt Hans

Fisketur

Fastelavn

 
Traktortræk

 

Vi skal have spurgt Fam. Blegvad om de vil lægge faciliteter til traktortræk og om vi skal overtage arrangementet i sogneforeningen.

Vi kan evt. sælge mad til Sankt Hans?

Er der en ”kasse” som følger sognefesten?

Vi kan lave udvalg til at sørge for de forskellige arrangementer

Mogens skal rundt og besøge de nye tilflyttere til Foersum og give dem gratis medlemskab

Referat af møde d. 08.10.09

Deltagere: Mette, Arne, Mogens, Bettina
Iflg. Dagsorden:
1)      Håndbold i Skjern: Bliver den 30.12.09 kl. 17:30. Skjern Bank sponsorer og sørger for mad først, håndbold og en ”fyraftensøl”. Der er 40-50 pladser så det er efter først til mølle princippet og det er som udgangspunkt kun for folk over 18.Skjern Bank laver selv indbydelse som de også selv får mulighed for at lægge ind på vores hjemmeside. Mette sørger så for udbredelse af info om at der er en ny aktivitet på hjemmesiden.
 
2)      Julepynt i Foersum: Bettina og Lars tager kontakt til Jens Peder og spørger ham pænt ad om det evt. kan blive på deres mark som ligger godt centralt i Foersum by. De lokale tømrer kan så lave/sponsorere en fod og Lars kan forhøre sig om det er muligt med lyskæde evt. fra hans arbejdsplads? Vi kunne vælge at sælge gløg og æbleskiver den dag eller tage det sammen med en juledekorations dag. Dvs. det helst skal være sidst i november. Bettina forhører Mona og Lars om det er muligt hos dem evt. den 28/11?
 
3)      Andre aktiviteter: ESØ aften besøg. Bedst at udskyde det til januar/februar – Mogens tager kontakt til ESØ
 
4)      Evt. : Vi skal have søgt nogle midler. Evt. kvikstart som er for nye foreninger – Arne tager fat i Karen Teglgaard. Evt. sidste ansøgningsfrist den 12.11.2009 ??!!
Mogens tager fat i ?? fra Hoven som sidder i det kommunale landdistriktsråd og forhører ham om der er noget at søge. 
      Der er evt. også nogle Mæersk, tips og lotto midler eller andet at søge
 
Vi skal dog have focus på noget at bruge pengene til:
Evt.
  • Toiletforhold Mona og Lars
  • Midler til julepynt
  • Midler til borde og stole
  • Hjælp til videre udvikling af hjemmeside

Referat af møde d. 07.05.09

Deltagere: Mette, Lars, Arne, Mogens, Bettina

Iflg. Dagsorden:

1)      Salg af medlemskort:  Der bliver sendt en mail rundt til foreningens medlemmer den 18.05.09 og en reminder igen den 26.05.09. Dem som ikke automatisk betaler kommer vi rundt til for at høre om de evt. ikke er interesserede i at være med mere eller om de bare har glemt at betale.

2)      Artikel til ugeposten: Ingen kommentarer og Mettes forslag er godkendt. Det skal sendes ind snarest muligt.

3)      Aktiviteter i sommer: Vi er enige om at forsøge at få lavet en aktivitets kalender på hjemmesiden så man nemt kan se hvilke datoer der sker noget. Mette forsøger at få dette op at køre.

Foersum Borgerforening  | foersumborgerforening@gmail.com